Ellen Marsvins lade

Inden begravelsen eller bisættelsen

En bedemand hjælper med praktiske ting i forbindelse med bisættelse eller begravelse. Typisk tager de efterladte en samtale med bedemanden om alle de praktiske forhold i forbindelse med begravelsen. Samtalen foregår enten hos bedemanden eller hos de efterladte.

Man kan bede bedemanden om at udfylde og aflevere dødsanmeldelsen. Den skal afleveres sammen med andre relevante attester. Loven kræver, at alle dødsfald skal anmeldes til den lokale begravelsesmyndighed. Det er folkekirkens sognepræst i det sogn, som afdøde levede i. Det kan dog også være det lokale kordegnekontor i sognet, hvor afdøde levede.

Din lokale bedemand i Ringe-Midtfyn hjælper også gerne med bestilling af blomster og kranse. Hvis afdøde eller de efterladte ønsker specialtrykte salmeblade, er det også noget, som bedemanden kan være behjælpelig med. Skulle der være særlige ønsker i forbindelse med begravelsen, for eksempel solister, dødsannoncer, kaffebord og stenhugger, står din bedemand klar til at hjælpe med dette også.

Kremering eller jordfæstelse

Når man skal sige farvel til afdøde, skal man bestemme, om afdøde skal brændes eller begraves i en kiste (det som kaldes en jordfæstning). Det er altid vigtigt, at man følger afdødes ønsker, og hvis afdøde ikke skriftligt har fortalt, hvordan begravelsen eller bisættelsen skal foregå, er det de pårørende, som træffer beslutningen. Her kan man udfylde dokumentet ”Min sidste vilje”
Kontakt eventuelt din lokale bedemand i Ringe-Midtfyn, hvis du ønsker at få dokumentet tilsendt.

Ikke-medlemmer af folkekirken

Folk, der har valgt ikke at være medlem af folkekirken, har ikke ret til at have en præst til stede ved begravelsen eller bisættelsen. Tit er det dog således, at den lokale præst gerne deltager ved en kirkelig højtidelighed af hensyn til de efterladte, hvis dette er et ønske. Afdøde har dog ret til en plads på kirkegården.

Som bedemand råder vi altid ikke-medlemmer af folkekirken til at tage en snak med deres pårørende om ønsker og valg i forbindelse med det sidste farvel. Din bedemand kan foretage en såkaldt borgerlig begravelse, hvis afdøde ikke ønsker en præst til stede ved begravelsen eller bisættelsen.

Begravelse i kiste

Hvis afdøde ønsker begravelse i kiste, kan familie og venner få sagt et sidste farvel. Det sker ved, at hjemmesygeplejersken, sygehuspersonalet eller plejehjemspersonalet har gjort afdøde i stand og lagt afdøde i kisten. Bedemanden varetager også gerne denne opgave. Mange vælger også at vedlægge personlige ting i kisten (for eksempel fotos, tegninger, tøjstykker eller lignende) – og det er helt acceptabelt og naturligt.

Ved ilægningen kan familie og venner få sagt endeligt farvel til den afdøde. Bedemanden kan gøre afdøde i stand inden ilægning i kiste, eventuelt i samarbejde med de efterladte, hvis de ønsker det.

Bisættelse - andre kulturer

Forskellige kulturer og religioner har forskellige ritualer ved begravelse og bisættelse. Sygehuse og hjemmeplejen kender til muslimske vaske- og forberedelsesritualer, og de kan uden problemer stille lokaler til rådighed, så alt foregår efter afdødes ønsker. Andre ceremonier fra andre kulturer og religioner bliver selvfølgelig respekteret, hvis afdøde gav tydeligt udtryk herfor.

Når danskere dør i udlandet

Det sker, at danskere afgår ved døden, mens de er i udlandet. Hvis afdøde ikke skal kremeres i udlandet, skal vedkommende i nogle tilfælde balsameres, inden transporten hjem til Danmark. Det er en lokal læge fra det pågældende land, som afdøde befandt sig i, der foretager balsameringen.

Når balsameringen er udført, lægges afdøde i en zinkkiste, som derpå svejses helt sammen. Kisten skal nemlig være helt tæt. Zinkkisten lægges senere ned i den kiste, som afdøde skal begraves i. Vær opmærksom på, at det kan være temmeligt dyrt at få transporteret kister i fly.

2020 © Den lokale bedemand