Langdysse

Dødsfald: Støtte i sorgen

Det er meget naturligt, at man sørger, når man mister en, som man har kær. Det kan være en ægtefælle, et familiemedlem eller en meget god ven, som var meget tæt på én. De fleste overvinder sorgen og tabet, men i nogle tilfælde kan man komme i en psykisk krise, som senere kan udvikle sig til en egentlig depression. Reaktioner oven på et dødsfald udvikler sig på forskellig vis.

Et godt netværk, som man kan trække på i den svære tid, er altid nyttigt. Familie, venner og kolleger kan være de rette personer, som kan hjælpe én videre efter tabet.

Det er samtidig vigtigt, at samme netværk har fokuser på eventuelle krisetegn hos den efterladte. Her taler man ofte om de fire faser.

Krisens fire faser

Mange efterladte fortæller efterfølgende, at de ramte fire faser i den personlige krise umiddelbart efter dødsfaldet. Bemærk dog, at det naturligvis ikke er alle efterladte, som oplever samme faser.

Fase 1. Chokket

Når man pludseligt mister én, man har kær, kan man gå i chok. Choktilstanden gør, at den efterladte har svært ved at handle rationelt, og tilstanden kan vare fra et døgn til nogle dage.

Fase 2. Reaktionen

Mange efterladte spørger ofte om, hvorfor dette netop skulle ske for dem. Et uventet dødsfald kan være meget vanskeligt at acceptere. Denne fase kan vare i ugevis, og den efterladte kan følelsesmæssigt reagere meget intenst. Hvis den efterladte har et godt og stærkt netværk tæt på, vil reaktionerne falde med tiden.

Fase 3. Bearbejdningen

Den såkaldte accepterende tilstand tager over, når den efterladte har erkendt, at man ikke skal se og høre afdøde igen. Man vil stadig være sønderknust over tabet, og man vil få nye tanker og minder om forholdet til afdøde og til én selv.

Fase 4. Nyorienteringen

Med tiden får den efterladte så mange kræfter tilbage, at man kan begynde at se fremad. Vedkommende begynder måske at lægge planer, men det kan tage meget lang tid, før en egentlig konkret handling tager form.

Hvordan kan man hjælpe?

Netværket kan hjælpe den efterladte i den svære stund. Det kan for eksempel være i form af praktiske og hjælpende hænder i forbindelse med dødsfaldet. Den efterladtes fokus er i tankerne og minderne, og vedkommende kan have svært ved at klare selv mindre praktiske opgaver i forbindelse med begravelsen. Det kan dog også være så ”enkle” opgaver som daglige indkøb, rengøring eller andre aftaler.

Når bisættelsen eller begravelsen er overstået, vil den efterladte ofte være i en dunkel tilstand, hvor man sørger over tabet af afdøde. Derfor er det ofte helt uoverskueligt for den efterladte at skulle tage sig af praktiske, daglige gøremål. Enten fordi det virker ”lige meget” eller fordi afdøde netop tog sig af disse opgaver i hverdagen. Det kan for eksempel være havearbejde, netbank eller rengøring. Derfor kan man som netværk hjælpe den efterladte ved at guide og give en hånd med.

Netværket hjælper også den efterladte ved at snakke med vedkommende om dødsfaldet. Døden er tit et tabu, som mange ikke kan lide at snakke om, men for den efterladte kan det have stor betydning at få sat ord på tabet. Forladthed og ensomhed er følelser som efterladte har, og derfor kan netværket hjælpe med kærlige bemærkninger, trøstende ord og hjælpende hænder.

Den efterladte kan sagtens føle tabet i en lang periode. Et halvt år er ikke altid nok for den efterladte til at komme sig over tabet, og andre sørger længere tid. Smerten kan gøres værre, når man passerer mærkedage. Det kan for eksempel være fødselsdage eller bryllupsdage. Det samme gælder for højtider som jul eller påske. Her dukker gode minder næsten altid op.

Hjælp til krisebehandling

Hvis man som efterladt har svært ved at komme videre i livet efter det smertelige tab, er der mulighed for at få tilskud til behandling hos en psykolog. Den offentlige sygesikring yder tilskud til nærmeste pårørende, altså ægtefæller, forældre, børn eller søskende til afdøde. Man kan få støtte til op til 12 konsultationer.

Man skal som pårørende selv søge egen læge. Lægen vil herefter henvise til en psykolog. Man kan blive henvist op til seks måneder efter dødsfaldet. Hvis man er medlem af Sygesikring Danmark, kan man også få tilskud til psykolog. Tilskuddet afhænger af, hvilken gruppe man er medlem af.

Der vil selvsagt være en række spørgsmål, som man står over for ved dødsfald. Den lokale bedemand i Ringe-Midtfyn hjælper med alle praktiske detaljer og spørgsmål i forbindelse med dødsfald, begravelse og bisættelse.

2020 © Den lokale bedemand