Carl Nielsens brandomshjem

Dødsfaldet

Når et menneske går bort, er det meget vigtigt, at du straks kontakter enten vagtlægen eller din egen læge. Der skal nemlig kobles en læge på dødsfaldet øjeblikkeligt.

Lægen skal udfylde og underskrive en dødsattest for alle involveredes skyld. Hvis der skulle ske det, at lægen kommer i tvivl om, hvordan dødsfaldet er sket eller hvad der er årsag til dødsfaldet, skal lægen med det samme kontakte politiet. Først når politiet således er bragt på bane, kan lægen udfærdige dødsattest.

Obduktion

Man kan vælge at få afdøde obduceret. Obduktionen er en grundig undersøgelse af indre og ydre organer hos afdøde. Man udtager organer og undersøger disse grundigt. Man tager prøver til eventuelt flere undersøgelser, og herefter lægges organerne tilbage i kroppen.

Når afdøde skal obduceres, vælger man en af følgende metoder:

- Hospitalsobduktion
- Retslægeligt ligsyn

Obduktion på sygehus

Hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet, at han/hun - efter vedkommende er fyldt 18 år - giver tilladelse til obduktion, eller hvis afdødes nærmeste pårørende giver tilladelse hertil, kan en obduktion sættes i gang. Skulle afdødes livsopfattelse stride imod en obduktion, er det ikke muligt at igangsætte og gennemføre en obduktion.

Retslægeligt ligsyn

Hvis politiet på en eller anden måde involveres i dødsfaldet, er det muligt at foretage et såkaldt retslægeligt ligsyn. Her er det en retsmediciner eller en embedslæge, som sammen med politiet bedømmer, om der skal gennemføres en retslægelig obduktion. Pårørende til afdøde kan nedlægge forbud mod sådan en obduktion. Herefter er det retten, som skal vurdere, om obduktionen skal gennemføres. Hvis en obduktion bliver konklusionen på denne vurdering, så foregår obduktionen, som nævnt ovenfor.

Donation af krop og organer

Mange vælger på forhånd at donere krop og organer til forskning eller til uddannelse af nye læger og medicinstuderende. Man testamenterer til universiteterne i København, Århus og Odense, og ens egen læge hjælper også med udfærdigelse af et sådant donationstestamente.

Læs eventuelt mere om donation af krop til videnskaben.

Kontakt bedemanden

Kontakt bedemanden, når dødsfaldet er indtruffet. Bedemanden er den praktiske og medhjælpende part i den svære tid efter dødsfaldet, og bedemanden rådgiver og guider de efterladte vedrørende alle praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet. Det kunne for eksempel være en højtidelighed samt overførsel af afdøde til universitet. Universitetet betaler transportomkostninger.

Transplantation og organdonor

Mange mennesker vælger i dag at være organdonorer. Det er et personligt valg, om man ønsker at donere sin krop. Man træffer denne beslutning ved at udfylde et donorkort eller ved tydeligt at gøre opmærksom på sin accept. Igennem en organdonation kan man være med til at redde eller forlænge liv hos andre mennesker. To vigtige krav skal opfyldes for, at en afdøds organer kan anvendes:

  1. Afdøde må på ingen måde, i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation
  2. De nærmeste pårørende skal give deres samtykke til donationen

2020 © Den lokale bedemand